Bestill rom nå!

Bestill nå

Vertskap

tradisjonar heilt tilbake til 1866

Joachim Siversten fekk i 1853 løyve til å selje øl og drive næringsverksemd på tomtene der Gloppen Hotell står i dag. I 1866 fekk han løyve til å drive hotell, og sette i gang med fleire utvidingar.